شتابدهنده نوین تک | هر چیز که در جستن آنی، آنی |

چرا ما؟خانه اول.....

عضوی از خانواده نوین تک شدن اولین قدم به سمت موفقیت و استقرار در فضای کاری اشتراکی کوچکترین امکانیست که از طریق پیوستن به برنامه شتابدهی نوین تک بدان دست پیدا خواهید کرد.
ما علاوه بر ایجاد فضایی تخصصی برای کسب و کار های نوپا در ۳ حوزه فین تک، اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک، به مانند عضوی از یک خانواده تمامی دغدغه‌های فکریتان را شنیده و به آنها اهمیت می دهیم و البته برای بهبود تک تکشان در کنارتان هستیم.
اتمسفری پویا، آشنایی با دیگر کسب و کار های خلاقانه نوپا و فعال در حوزه های مشترک، به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات، که منجر به خلق ایده ها و فرصت های جدید و درک بهتری از کسب و کارتان می شود، از دیگر مزایای حضور در نوین تک است.

اینجا راه ادامه دارد........فضای کاری

فضای کاری اشتراکی که در اختیار تیم ها قرار می گیرد، فرصت همکاری، کنار یکدیگر فکر کردن، استفاده از نظرات و تجربیات یکدیگر را در اختیار تیم ها می گذارد

مربیگری

استفاده از تجربیات، نظرات و همفکری با افراد پیشرو و توانا در حوزه های مورد نظر شما، از امکاناتیست که می تواند به رشد سریع تر و برطرف نمودن نقاط ضعف تیمتان کمک کند.

سرمایه اولیه

سرمایه اولیه به میزان 30 میلیون تومان به صورت پول نقد و سایر امکاناتی که در اختیار تیم ها قرار میگیرد تا حدود زیادی می تواند نیاز مالی تیم ها را در دوره شتابدهی برطرف نماید

کارگاه

کارگاه ها و رویداد هایی که در شتابدهنده منطبق بر نیاز تیم ها برگزار میگردد، بستریست که تیم ها و اعضای آنها میتوانند از تجربیات، رویکردها و داستان های کارآفرینان فعال و موفق استفاده کرده و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار نمایند