۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیا من به شتابدهنده نیاز دارم؟

روند توسعه کسب و کار که به صورت خلاصه در اینجا آمده است تفاوتی جدی با دیگر کسب و کار […]

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

استارت آپ چیست ؟

این روز ها خیلی ها از شروع استارت آپ خود صحبت میکنند بدون آنکه دقیقا بدانند استارت آپ چیست. بیشتر […]

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

شروع ثبت نام چرخه دوم شتابدهی

یک استارت آپ از یک احساس شروع میشود. از احساس وجود مشکلی در جامعه یا جهان، از احساس نبود چیزی […]

چرا ما؟


مربیان

تیم ها

رویداد بعدی