آیا من به شتابدهنده نیاز دارم؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نمایش همه

این روزها در نوین تک چه میگذرد؟

حال و هوای این روزهای دوره اول شتابدهی نوین تک در آستانه دمودی