ین سیانگ لئونگ
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
آنا کوانت
۲۴ آذر ۱۳۹۶

رضا وحید نیا

تحلیلگر ارشد اینترنت اشیا


تحلیلگر ارشد اینترنت اشیاء و مدیر توسعه محصول شهرهوشمند اپراتور راجرز کانادا
دکتری برق – گرایش مخابرات بیسیم