شروین مشایخ
۲۳ آذر ۱۳۹۶
جمشید عباسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۶

ساسان الله قلی

مدیر عامل شرکت NOVIN IB


فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
مدیرعامل شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین