حمیدرضا احمدی
۲۴ آذر ۱۳۹۶
ساسان الله قلی
۲۳ آذر ۱۳۹۶

شروین مشایخ

مشاور دیجیتال مارکتینگ


MBA دانشگاه تهران
بنیان گذار خلاصه
مشاور دیجیتال zoodel