ما که هستیم

نوین تک یک شتابدهنده تخصصی کسب و کار های نوپا در حوزه های فین تک، اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک است، هدفش کمک به تحقق رویاهای افرادی است که با تمام توان خود حاضرند برای تحقق رویایشان تلاش کنند.

ما با برگزاری رویدادهای کارآفرینانه سعی بر الهام بخش بودن برای افراد و تبدیل آنها به یک کارآفرین داریم.
ما افراد را برای رسیدن به هدف و رویایشان و راه اندازی کسب و کار نوآورانه شان حمایت می کنیم
ما به افراد برای بهبود کسب و کارهای نوآورانه شان آموزش های لازم را می دهیم
ما کسب و کارهای نوپا را به مربیان، سرمایه گذاران و همچنین یکدیگر متصل می کنیم تا نیازهایشان را برطرف نماییم.
ما کسب و کار های نوپا را در جامعه خود معرفی میکنیم تا بتوانند خود را در عرصه ملی و همچنین بین المللی مطرح کنند.
ما شما را تا رسیدن به موفقیت همراهی می کنیم